Problematiek van hippisch vastgoed en vergunningen ...

Een paardenliefhebber voelt zich thuis waar zijn paarden zijn. Een woning met weides dichtbij is de gedroomde locatie, maar die zijn dungezaaid in Vlaanderen. Wat zijn de opties? 

Het ideale vastgoed voor een paarden- liefhebber is een woning met daar- achter een weide en vergunde paardenstallen voor het recreatief houden van paarden. Zulke woningen zijn dungezaaid in Vlaanderen. Paardenliefhebbers moeten dus creatief zijn en op zoek gaan naar gronden waar ze hun droom kunnen realiseren, als ze een omgevingsvergunning krijgen. Alleen: nergens in Vlaanderen is het vanzelfsprekend een omgevingsvergunning voor de accommodatie van paarden te bekomen.

Er zijn al mogelijkheden vanaf 280.000 euro

Bovendien is er door de autonomie van gemeenten geen uniform vergunningsbeleid. Zo kan het zijn dat u in een bepaalde gemeente makkelijk aan een omgevingsvergunning raakt, terwijl dat in een naburige gemeente niet lukt, ook al zijn de percelen vergelijkbaar. Het is niet omdat een perceel ‘vergunbaar’ is dat de gemeente effectief een vergunning aflevert. Wij bieden u vier alternatieven aan als u niet meteen een terrein met vergunde paardenstallen op de kop kunt tikken.

Woning met weide

Een woning met een achterliggende weide, maar zonder vergunde paardenstallen kan een mooi alternatief zijn. Dan moet u wel een omgevingsvergunning aanvragen om stallen te bouwen en dat op maximaal 50 meter van de vergunde woning waarin u uw intrek neemt, stelt PaardenPunt Vlaanderen. De woning en de hobbystal hoeven zich niet op hetzelfde perceel te bevinden. Meestal ligt de woning op een perceel geklasseerd als woongebied en staat de stal op de weide, geklasseerd als agrarisch gebied. De stallen mogen een oppervlakte van maximaal 200 vierkante meter innemen (waarvan maximaal 120 vierkante stalruimte per hectare graasland) en mogen maximaal 3,50 meter hoog zijn. Voor bouwaanvragen in een landbouwzone is een verplicht - maar niet bindend - advies van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij nodig. De gemeente heeft het laatste woord over de vergunning. Als van het advies wordt afgeweken, moet de gemeente dat motiveren.

Een weide huren is relatief goedkoop: dat kan vanaf 180 euro

Er zijn al mogelijkheden vanaf 280.000 euro. Voor dat bedrag vindt u een verouderde woning met een achterliggende weide van pakweg 50 are in een budgetvriendelijke regio (zoals de afgelegen gemeenten in de Kempen, Zuid-Limburg en de Vlaamse Ar- dennen). De prijzen kunnen oplopen tot 1 miljoen euro en meer als u iets hedendaags wilt in een gegeerde regio. Geeft u de voorkeur aan een domein met al vergunde stallen, dan zal de vraagprijs 10 tot 20 procent hoger liggen.

Weide

Per hectare graasland kunt u een viertal paarden houden. Een weide huren is relatief goedkoop: dat kan vanaf 180 euro voor een halve hectare in de meer betaalbare vastgoedregio’s in Vlaanderen. Het risico bestaat wel dat de eigenaar beslist de weide aan andere geïnteresseerden te verhuren of te verkopen. Dus kan het raadzamer zijn een weide te kopen. 
 
Paarden mogen grazen in natuurgebied, maar het is niet toegelaten om permanente stallen te bouwen 
De prijzen voor landbouwgrond zijn fel gestegen, tot 100.000 euro per hectare in de duurdere vast- goedregio’s zoals de groene gemeenten rond Brussel, Gent, Ant- werpen en Leuven. In budgetvriendelijke regio’s betaalt u 30 procent minder.

Natuurgebied
 
Staat in de buurt van uw woning een perceel in bos- of natuurgebied te koop? Dat kan een mooie kans zijn om uw paarden daar te laten grazen. Check bij het Agentschap Natuur en Bos wat u precies mag realiseren op het perceel, en wat niet. Paarden mogen grazen in natuurgebied, maar het is niet toegelaten er permanente stallen te bouwen. U mag wel in een schuil- hok voorzien, maar ook daarvoor zijn restricties ingebouwd in de wet.
 
Bouwgrond
 
Het gebeurt wel vaker dat paardenliefhebbers een bouwgrond kopen naast het perceel waarop hun ei- gen woning staat. Paarden mogen ook grazen op bouwgrond. Het gaat wel om een dure investering, zeker als u de grond alleen maar als weide gebruikt. Maar het kan een interessante belegging zijn. De grond blijft uw eigendom en stijgt allicht verder in waarde. Om er stallen te bouwen moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 
Weet ook dat in woongebied mestopslag in de regel niet vergunbaar is. Het is dan ook aangewezen de mest te laten ophalen door een boer of een professionele mestophaler, en dat tegen betaling.
In landbouwgebied kunt u in een mestopslag tot maximaal 10 kubieke meter voorzien zonder omgevingsvergunning. In woongebied met landelijk karakter is dat maximaal 5 kubieke meter.
 
Bron: De Tijd 
Vraag uw gratis schatting aan
Blijf op de hoogte